Tbiliská 21 Bratislava 831 06 0948 781 977

Kategória: medic

medic
Genotropin®

Genotropin®

Bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie moet de nierfunctie minder dan 50% zijn voordat de behandeling wordt ingesteld. Om de groeistoornis te kunnen verifiëren moet de lengtegroei gedurende een jaar voor het instellen van de therapie, zijn gevolgd. De behandeling moet worden gestopt bij niertransplantatie. https://jazzselskabetaarhus.dk/arrangementer/clenox-malay-tiger-veroorzaakt-bijwerkingen/ De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet.

  • Deze lijst van bijwerkingen is niet volledig en andere bijwerkingen kunnen voorkomen.
  • Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de web site van het CBG (-meb.nl).
  • Recombinant betekent dat het niet gemaakt is uit menselijk of dierlijk weefsel.
  • Het Genotropin in de pen wordt slechts éénmaal gemengd, namelijk als u met ee n nieuwe pen be gint.

NIET SCHUDDEN tijdens het mengen van Genotropin, maar voorzichtig mengen. Door schudden ontstaat schuim; dit kan de werkzaamheid van het groeihormoon nadelig beïnvloeden. Gebruik de oplossing niet als deze niet helder is of deeltjes bevat. Borstkanker behandeling vraagt om meer aandacht voor seksualiteit en intimiteit‍Voor vrouwen (en mannen) met borstkanker leek intimiteit en seksualiteit lange tijd geen issue; eerst overleven.

Tijdens de behandeling dienen tekenen van scoliose te worden gevolgd. Bij groeihormoondeficiëntie secundair aan de behandeling van maligne aandoeningen dient males te letten op tekenen van hernieuwde activiteit van de ziekte. Gooi naalden en lege of gedeeltelijk gebruikte ampullen nooit weg met het huishoudafval. Als u klaar bent met een naald moet u speciale voorzorgsmaatregelen nemen om deze weg te gooien, zodat deze niet meer gebruikt kan worden en niemand zich eraan kan prikken. U kunt hiervoor een speciale afvalcontainer voor gebruikte naalden vragen in het ziekenhuis of bij de apotheek.

Wat Moet Ik Doen Als Ik Een Dosis Ben Vergeten?

Andere bewaartijden en –condities tijdens gebruik zijn voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik zijn aangetoond voor four weken bij 2-8°C. Vanuit microbiologisch oogpunt magazine het product na reconstitutie four weken bij 2-8°C worden bewaard. In verband met het ontbreken van onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden. Van somatropine is gemeld dat het de serumcortisolspiegels verlaagt, mogelijk door een impact op dragereiwitten of door een toegenomen hepatische klaring.

Bewaar de buitenste naalddop om de naald te verwijderen. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u Genotropin GoQuick gaat gebruiken. Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (-meb.nl). Vorming van antilichamen tegen het geïnjecteerde groeihormoon.

Pfizer Bv

Alle patiënten met Prader-Willi-syndroom dienen adequaat op gewicht gecontroleerd te worden, voor en tijdens de behandeling met groeihormoon. Leukemie is gemeld bij een klein aantal groeihormoon deficiënte patiënten, waarvan enkelen met somatropine zijn behandeld. Nochtans is er geen bewijsmateriaal dat de incidentie van leukemie verhoogd wordt in patiënten die groeihormoon ontvangen zonder de aanwezigheid van risico factoren. U kunt de ampul gebruiken in een speciaal injectiesysteem voor Genotropin, de Genotropin injectiepen. De Genotropin ampul is met kleur gecodeerd en moet gebruikt worden met de overeenkomende kleur gecodeerde Genotropin pen om de juiste dosis te verkrijgen. De dosering hangt af van uw lengte, de aandoening waarvoor u behandeld wordt en ook van uw gevoeligheid voor groeihormoon.

Zelden (bij 1 Tot 10 Op De 100 Mensen)

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Onderzoek naar de vorming van antilichamen tegen somatropine zou bij elke patiënt met onverklaard uitblijven van een respons gedaan moeten worden. Somatropine kan de gevoeligheid voor insuline verminderen. Bij patiënten met diabetes mellitus kan het nodig zijn om de dosis insuline aan te passen nadat er is begonnen met somatropine behandeling. 0, ,050 mg/kg lichaamsgewicht per dag ofwel 1,4 mg/m2 lichaamsoppervlak per dag aanbevolen. Groeistoornissen ten gevolge van een insufficiënte productie van groeihormoon (groeihormoondeficiëntie,GHD) en groeistoornissen als gevolg van Turnersyndroom of chronische nierinsufficiëntie.

Klinische respons en bijwerkingen kunnen ook worden gebruikt als richtlijn voor dosistitratie. Vrouwen kunnen een hogere dosis nodig hebben dan mannen, terwijl mannen na verloop van tijd een toenemende IGF-I gevoeligheid vertonen. Dit betekent dat er een risico bestaat dat vrouwen, met name diegenen die orale oestrogeensuppletie krijgen, worden onderbehandeld, terwijl mannen worden overbehandeld. De groeihormoondosering moet daarom elke 6 maanden gecontroleerd worden.

Dit komt meestal alleen voor gedurende een korte periode aan het start van de behandeling en verdwijnt vanzelf of als de dosering wordt verlaagd. Als u de naaldbeschermer gebruikt, druk dan op de zwarte knop om het naaldschild uit te laten schuiven. Neem contact op met uw arts of verpleegkundige en volg zijn/haar aanwijzingen.