Tbiliská 21 Bratislava 831 06 0948 781 977
section-1c4bcc4

BAZENÁR.SK Bazény do rodiny BAZENÁR.SK VAŠA NOVÁ ZÁHRADA
section-39ceabb

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

+421 / (0) 948 781 977

section-286a416
1.

STAROSTLIVOSŤ O BAZÉN A VODU

Pravidelným používaním prípravkov Mastersil zaistíme kompletnú starostlivosť o vodu vo vašom bazéne po celý rok.Pred uvedením do chodu je nutné bazén dôkladne vyčistiť od usadenín a organických nečistôt k tomuto účelu slúži prípravok Gelový čistič. Skôr ako napustíme vodu do bazéna, musíme sa rozhodnúť, či budeme vodu v priebehu sezóny dezinfikovať pomocou chlórových alebo bezchlórových prípravkov. Výhodou bezchlórových, tj. kyslíkových prípravkov je, že voda nimi ošetrovaná, nie je cítiť chlórom, nedráždi oči ani sliznicu. Jeho nevýhodou je vyššia nákupná cena a náročnosť na presné a pravidelné dávkovanie. Prechod z jedného spôsobu dezinfekcie na druhý v priebehu sezóny je možný, no však je nutné prestať dávkovať prípravok na dobu 3-5 dní. V tejto dobe je potrebné udržovať hodnotu pH na hodnote 7,2-7,6 a preventívne pridávať dvojnásobné množstvo prípravku proti riasam Mastersil Algicid .
Po prvom napustení ošetrite vodu prípravkom Mastersil Chlór-Start alebo Mastersil Chlór-Šok (v prípade napúšťania v priebehu niekoľkých dní vodu v bazéne ošetrujte priebežne). Ošetrenie sa najlepšie vykonáva pri zapnutom filtračnom zariadení. Po 1-2 dňoch zmerajte hodnotu pH (kontrola kyslosti) testerom a upravte ju do predpísaného rozmedzia 7,2-7,6 pomocou prípravku Mastersil pH+ alebo Mastersil pH- podľa predpísaného návodu. Zároveň vykonajte kontrolu obsahu chlóru, či je v predpísanom intervale 0,3-0,5 mg/l. V prípade nedostatku doplňte obsah chlóru na hranicu bezpečného kúpania pomocou prípravku Mastersil Chlór-Šok. V prípade prebytku chlóru bazén nepoužívajte a počkajte pokiaľ sa obsah chlóru samovoľne nezníži pod hornú hranicu uvedeného intervalu.
Na priemernú a bez údržbovú dezinfekciu bazénovej vody je určený prípravok Mastersil Chlór Tablet, prípadne modernejší variant prípravok Mastersil Multiplex Tablet. Jedná sa o 200g tablety vysoko účinného dezinfekčného prostriedku, ktoré sa po vložení do plaváka postupne rozpúšťajú a tým vodu priebežne dezinfikujú a chránia pred vznikom rias, pri použití Multiplex Tablet naviac vyzrážajú nečistoty a stabilizujú chlór. Jedna tableta je schopná za bežných podmienok ochránit bazén o objeme 25m3 po dobu 5-7 dní. Na zaistenie správneho a efektívneho účinku je nutné dodržiavať pH bazénovej vody v rozmedzí 7,2-7,6. Na zvýšenie kyslosti (zníženie hodnoty pH) použite prípravok Mastersil pH- a na zníženie kyslosti (zvýšenie hodnoty pH) použite prípravok Mastersil pH+ podľa návodu. V pravidelných týždenných intervaloch kontrolujte obsah chlóru vo vode. Kontrolu vykonávajte častejšie v prípade veľkého počtu kúpajúcich sa a tiež počas teplých a slnečných dní, kedy sa chlórové prípravky nadmerne vyčerpávajú. Obsah chlóru sa stanovuje pomocou testeru a mal by byt v intervale 0,3-0,5 mg/l. Korekciu vykonávajte prípravkom Mastersil Chlór-Šok. Prípravok Mastersil Chlór- Stabil stabilizuje uvoľnený chlór vo vode, čím predlžuje účinok chlórových dezinfekčných prostriedkov a zároveň zabraňuje nepríjemnému chlórovému zápachu nad hladinou. Jeho použitie doporučujeme najmä počas slnečných a horúcich dní, keď vplyvom zvýšenej teploty a UV žiarenia dochádza k nadmernému rozkladu všetkých chlórových dezinfekčných prípravkov. Na zaistenie priezračnej vody pridávajte Mastersil Vločkovač alebo Mastersil Krištáľ, ktorý na seba viaže rozptýlené nečistoty a tie sa potom veľmi ľahko zachytávajú vo filtračnom zariadení. V prípade veľkého zaťaženia bazéna a vysokej intenzity slnečného žiarenia je vhodné na prevenciu proti riasam použiť prípravok Mastersil Algicíd.
Pri použití prípravkov na báze aktívneho kyslíka je možné zvoliť buď pevný Oxi šok, alebo tekutý Oxi šok, ktoré sa dávkujú tak , aby sa hodnota aktívneho kyslíka zistená Bazénovým oxitesterom pohybovala v rozsahu 8 – 15 mg/l. Pri ustálenej prevádzke je nutné merať koncentráciu aktívneho kyslíka jeden až dvakrát týždenne, v období tepla častejšie. Pri meraní koncentrácie aktívneho chlóru aj aktívneho kyslíka je nutné vždy skontrolovať a prípadne upraviť hodnotu pH.
Ak sa rozhodnete bazén dlhšiu dobu nepoužívat (napríklad počas dovolenky), tak je nutné aj počas tejto doby chrániť bazénovú vodu pred rastom baktérií a rias. Najprv upravíme hodnotu pH na ideálnu hodnotu medzi 7,2-7,6 pomocou prípravku Mastersil pH+ alebo Mastersil pH- a potom dajte do plavákového dávkovača trojnásobné množstvo tabliet prípravku Mastersil Multiplex Tablet, taktiež je možné použiť prípravok Mastersil Zazimovač. Bazén zakryte plachtou a zabezpečte, aby bolo filtračné zariadenie spustené každý deň. Pred začiatkom opätovného používania skontrolujte a upravte hodnotu pH a obsah voľného chlóru.
Pri vzniku rias, ktoré môžu spôsobovať zelené, hnedé alebo žlté sfarbenie bazénovej vody, klzké a mazľavé dno a steny bazénu a nepríjemný zápach vody, je vhodné použiť vysoko účinný prostriedok Mastersil Algicid, ktorého účinkom nastane vyhubenie rias. Časť mŕtvych rias je zachytená na filtri, ostatné sa odstránia vyvločkovaním. V teplom období a pri intenzívnejšom používaní bazéna je vhodné ako preventívne opatrenie proti riasam použiť Mastersil Chlór šok,blesk chlór alebo Oxi šok / podľa používania chlórovej, alebo kyslíkovej chémie/.
Po kúpaní väčšieho počtu ľudí, alebo pri inom organickom znečistení je nutné v záujme zdravého kúpania jednorázovo dezinfikovať vodu v bazéne pomocou prípravku Mastersil Chlór - Šok. Tento prípravok rýchlo doplní hladinu chlóru na hranicu bezpečného kúpania (0,3-0,5 mg/l) a tým udržiava vodu zdravotne nezávadnú bez nepríjemných zápachov. Prípravok odporúčame kombinovať so stabilizátorom Mastersil Chlór-Stabil.
Pri výskyte zákalu vody v bazéne sa pokúsime najskôr zistiť príčinu. Napríklad pri vysokom pH môže dochádzať k vyzrážaniu mikroskopických čiastočiek anorganických látok – v tom prípade pomôže úprava pH. Ďalšie zákaly môžu vzniknúť rozptýlením jemných mechanických nečistôt, alebo organických zlúčenín – v tom prípade sa doporučuje použiť tekutý prípravok Mastersil Kryštál alebo pevný prípravok Mastersil Vločkovač, ktoré spôsobia zhluknutie nečistôt vo forme vločiek. Tie sa potom ľahko zachytia na filtri alebo klesnú na dno bazéna, odkiaľ sa môžu odstrániť vysávačom. Pokiaľ použijeme prípravok, čo je tabletový vločkovač, bude dochádzať k dlhodobému vyvločkovaniu nečistôt a nastane zvýšenie účinnosti pieskovej filtrácie. Pre prečistenie pieskových a kartušových filtrov je vhodné aspoň raz do mesiaca použiť Čistič filtrov, ktorý odstraňuje z filtra organické aj anorganické nečistoty a tým zvyšuje účinnosť filtrácie.Základom čistej vody v bazéne je výkonná piesková filtrácia a neustála kontrola hodnôt obsahu chlóru a pH, a to pomocou testerov . Ďalej je nutné neustále dávkovanie prípravku Mastersil Algicíd na prevenciu proti tvorbe rias.
Skontrolujte hodnotu pH a prípravkami Mastersil pH+ alebo Mastersil pH- ju upravte na požadovanú hodnotu 7,2-7,6. Následne aplikujte prípravok Mastersil Chlór - Stabil podľa návodu.
To je spôsobené nesprávnou hodnotou pH. Skontrolujte hodnotu pH a prípravkami Mastersil pH+ alebo Mastersil pH- ju upravte na požadovanú hodnotu 7,2-7,6.
Na konci sezóny najprv vypustíme vodu pod skimmer a spätné trysky. Steny bazéna očistíme prípravkom Mastersil Gelový čistič.Skontrolujte a prípadne upravte úrovne chemického zloženia vody. Hodnota pH by sa mala pohybovať v rozmedzí 6,8–7,6 a množstvo chlóru by malo byť 0,3–0,5 mg/l. Správne hodnoty ľahko zmeriate pomocou bazénového testera. K prípadnej úprave zloženia vody použite prípravky pH plus alebo pH mínus a Chlór šok. Je nutné, aby po úprave bežala filtrácia dovtedy, než sa voda premieša (min. 24 hodín). . Do vody, ktorá zostala v bazéne pridáme prípravok Mastersil Zazimovač, ktorý zabráni tvorbe rias a vzniku zákalu v zimnom období. Za pomocou zimného dilatačného plaváka zaistíte bezpečné zazimovanie bazéna. Dĺžka plaváka je cca 40 cm. Plaváky je možné za seba spájať. Jednotlivé dilatačné plaváky sa spájajú do radu za sebou, aby rozdelili bazén na uhlopriečne polovice. Plavák je vybavený pieskovou záťažou. Spájanie plavákov za pomoci plastových háčikov. Po zakrytí plachtou je bazén pripravený na zimu.
2.

ÚPRAVA BAZÉNOVEJ VODY SOĽOU

Ak vlastníte bazén, určite viete, že si jeho údržba vyžaduje používanie chémie. Aby bol váš bazén hygienicky čistý a zdravotne nezávadný, je potrebné ho pravideľne dezinfikovať. Na dezinfekciu bazéna môžete použiť hneď niekoľko prostriedkov. Medzi najvyužívanejšie patria štandardný bazénový chlór, peroxid vodíka alebo menej agresívna bazénová soľ. Pokiaľ si dáte vhodne poradiť špecializovanou bazénovou firmou pri tvorbe a starostlivosti o váš bazén, môžete si ho užívať takmer bez starostí (resp. s minimálnou starostlivosťou). Je potrebné rešpektovať riešenie navrhnuté špecialistami a použiť vhodné typy bazénových doplnkov. Každá stojatá voda, či už ide o malý okrúhly alebo veľký plavecký bazén, je živnou pôdou pre tvorbu mikroorganizmov a rias. Treba mať preto na pamäti pravidelnú dezinfekciu a starostlivosť o váš bazén. Len tak sa totiž môže stať miestom príjemného odpočinku, ktorý vám bude robiť radosť, nie starosti.
Všetko je založené na prírodnom procese. Na to aby bol váš bazén dokonale čistý, budete potrebovať tri základné zložky: vodu, soľ a elektrickú energiu. Solinátor je dômyselné zariadenie na úpravu bazénovej vody. Jeho hlavnou funkciou je rozklad molekúl bazénovej soli a ich transformácia na aktívny chlór. Počas tohto deja vznikajú aj ozón a kyslík, ktoré majú rovnako priaznivé dopady na čistotu vody. Celý proces elektrolýzy ochraňuje bazén pred mikroorganizmami prostredníctvom dezinfekčných činidiel, ktoré vznikajú v dôsledku elektrochemickej reakcie. . Bazénová soľ bez tohto prístroja síce jemne zmäkčuje pokožku a má preukázateľné antiseptické účinky, vodu v bazéne však nedezinfikuje. Soľ totiž sama o sebe dezinfekčné účinky nemá. Mnohým ľuďom hneď napadne, že ide o bezchlórovú technológiu. Ale opak je pravdou. Používanie slanej vody v bazéne je chlórový systém, takže ak ste ho chceli využívať, pretože ste alergickí na chlór, tak to nie je dobré riešenie, hoc takto vyprodukovaný chlór je menej dráždivý pre váš organizmus a je pomerne čistý. No stále je to iba chlór. A nečakajte ani, že takto udržiavaný bazén pomocou soli bude mať liečivé až blahodárne účinky na vaše telo. V obmedzenej forme sa nájdu, ale určite nebudú dosahovať tie z morskej vody, pretože slanosť je asi 10 krát nižšia ako v mori. Pre porovnanie napríklad koncentrácia soli v Jadranskom mori je 3,8%, čo predstavuje 38 kg soli na 1m³ (1000 litrov) vody.
ízke prevádzkové náklady. Ušetríte na výdavkoch za ošetrenie vody, pretože peniaze vynaložené pri tomto spôsobe sanitácie sú nepomerne nižšie ako u bazénovej chémie. Pohodlne zlikvidujete vírusy, baktérie aj riasy a nemusíte používať nebezpečné chemikálie, ktoré by sa mohli dostať do rúk detí. Medzi pozitíva môžeme započítať aj zníženie chlórového zápachu, voda je oveľa príjemnejšia a vytvára dojem ako by ste boli pri mori. Voda bude menej agresívna pre ľudský organizmus, takže napríklad otvorenie očí pod vodou bude neporovnateľne príjemnejšie. Soľ do bazéna je vhodnou alternatívou dezinfekcie bazéna. Na rozdiel od bežného chlóru neprodukuje nepríjemný zápach a nevysušuje pokožku ani vlasy. Soľ do bazéna je vhodnou alternatívou dezinfekcie bazéna. Na rozdiel od bežného chlóru neprodukuje nepríjemný zápach a nevysušuje pokožku ani vlasy. Je omnoho šetrnejšia k vášmu telu a nemá žiadnu výraznú vôňu ani chuť. Bazénová soľ je vo vyššej koncentrácii vhodná najmä pre ľudí s kožnými problémami, akými sú ekzémy, akné, lupienka či psoriáza. Soľ taktiež priaznivo pôsobí na horné dýchacie cesty, čím uľavý aj alergikom a astmatikom.
Soľ do bazéna obsahuje vysoký obsah chloridov, ktoré agresívne pôsobia najmä na nerezové časti bazéna (rebríky a iné príslušenstvo). V bazéne nesmú byť prítomné žiadne prvky zo štandartnej nerezovej ocele (AISI 304), nutné je použiť zariadenie doporučené pre chod v slanej vode. Slovenská legislatíva totiž presne stanovuje hodnoty, pri ktorých sa odpadová voda nesmie vypúšťať do čističky odpadových vôd.
Dávkovanie soli 0,4-0,5 % 4-5 kg na 1000 litrov Pre porovnanie napríklad koncentrácia soli v Jadranskom mori je 3,8%, čo predstavuje 38kg soli na 1m³ (1000 litrov) vody.
Pri vzniku rias, ktoré môžu spôsobovať zelené, hnedé alebo žlté sfarbenie bazénovej vody, klzké a mazľavé dno a steny bazénu a nepríjemný zápach vody, je vhodné použiť vysoko účinný prostriedok Mastersil Algicid, ktorého účinkom nastane vyhubenie rias. Časť mŕtvych rias je zachytená na filtri, ostatné sa odstránia vyvločkovaním. V teplom období a pri intenzívnejšom používaní bazéna je vhodné ako preventívne opatrenie proti riasam použiť Mastersil Chlór šok,blesk chlór alebo Oxi šok / podľa používania chlórovej, alebo kyslíkovej chémie/.
Po kúpaní väčšieho počtu ľudí, alebo pri inom organickom znečistení je nutné v záujme zdravého kúpania jednorázovo dezinfikovať vodu v bazéne pomocou prípravku Mastersil Chlór - Šok. Tento prípravok rýchlo doplní hladinu chlóru na hranicu bezpečného kúpania (0,3-0,5 mg/l) a tým udržiava vodu zdravotne nezávadnú bez nepríjemných zápachov. Prípravok odporúčame kombinovať so stabilizátorom Mastersil Chlór-Stabil.
Pri výskyte zákalu vody v bazéne sa pokúsime najskôr zistiť príčinu. Napríklad pri vysokom pH môže dochádzať k vyzrážaniu mikroskopických čiastočiek anorganických látok – v tom prípade pomôže úprava pH. Ďalšie zákaly môžu vzniknúť rozptýlením jemných mechanických nečistôt, alebo organických zlúčenín – v tom prípade sa doporučuje použiť tekutý prípravok Mastersil Kryštál alebo pevný prípravok Mastersil Vločkovač, ktoré spôsobia zhluknutie nečistôt vo forme vločiek. Tie sa potom ľahko zachytia na filtri alebo klesnú na dno bazéna, odkiaľ sa môžu odstrániť vysávačom. Pokiaľ použijeme prípravok, čo je tabletový vločkovač, bude dochádzať k dlhodobému vyvločkovaniu nečistôt a nastane zvýšenie účinnosti pieskovej filtrácie. Pre prečistenie pieskových a kartušových filtrov je vhodné aspoň raz do mesiaca použiť Čistič filtrov, ktorý odstraňuje z filtra organické aj anorganické nečistoty a tým zvyšuje účinnosť filtrácie.Základom čistej vody v bazéne je výkonná piesková filtrácia a neustála kontrola hodnôt obsahu chlóru a pH, a to pomocou testerov . Ďalej je nutné neustále dávkovanie prípravku Mastersil Algicíd na prevenciu proti tvorbe rias.
Skontrolujte hodnotu pH a prípravkami Mastersil pH+ alebo Mastersil pH- ju upravte na požadovanú hodnotu 7,2-7,6. Následne aplikujte prípravok Mastersil Chlór - Stabil podľa návodu.
To je spôsobené nesprávnou hodnotou pH. Skontrolujte hodnotu pH a prípravkami Mastersil pH+ alebo Mastersil pH- ju upravte na požadovanú hodnotu 7,2-7,6.
Na konci sezóny najprv vypustíme vodu pod skimmer a spätné trysky. Steny bazéna očistíme prípravkom Mastersil Gelový čistič.Skontrolujte a prípadne upravte úrovne chemického zloženia vody. Hodnota pH by sa mala pohybovať v rozmedzí 6,8–7,6 a množstvo chlóru by malo byť 0,3–0,5 mg/l. Správne hodnoty ľahko zmeriate pomocou bazénového testera. K prípadnej úprave zloženia vody použite prípravky pH plus alebo pH mínus a Chlór šok. Je nutné, aby po úprave bežala filtrácia dovtedy, než sa voda premieša (min. 24 hodín). . Do vody, ktorá zostala v bazéne pridáme prípravok Mastersil Zazimovač, ktorý zabráni tvorbe rias a vzniku zákalu v zimnom období. Za pomocou zimného dilatačného plaváka zaistíte bezpečné zazimovanie bazéna. Dĺžka plaváka je cca 40 cm. Plaváky je možné za seba spájať. Jednotlivé dilatačné plaváky sa spájajú do radu za sebou, aby rozdelili bazén na uhlopriečne polovice. Plavák je vybavený pieskovou záťažou. Spájanie plavákov za pomoci plastových háčikov. Po zakrytí plachtou je bazén pripravený na zimu.
3.

AKO SPRÁVNE ZAZIMOVAŤ BAZÉN

- Dôkladne vyčistíme dno a steny bazéna, s dôrazom na odstránenie mechanických nečistôt. - Piesok vo filtrácii je nutné dôkladne prepláchnuť pre odstránenie všetkých nečistôt. - Solárne plastové absorbéry doporučujeme zazimovať skôr než samotný bazén, pretože už prvý októbrový mrazík ich môže neopraviteľne poškodiť. - Schodíky do bazéna očistite. - Odporúčame očistiť nečistoty na stenách bazéna prípravkom Mastersil a následne tieto nečistoty očistite hubkou a vyčistite skimmer. - Upravte pH vody tak, aby sa pohybovalo medzi 7,2 a- 7,6 a chlór tak, aby bola hodnota 0,3 až 0,5 mg/l. - Odpustíme vodu z bazéna aby technologické prestupy stenou bazéna skimmer, trysky boli najmenej 15 cm nad úrovňou odpustenej vody. - Šesťcestný ventil na pieskovej nádobe, na stavíme do polohy zima, aby počas dlhej odstávky nedošlo k prischnutiu tesnenia. - Nedoporučujeme vypustiť všetku vodu a ponechať bazén bez náplne až do jari. Vplyvom spodných vôd a jarného topenia snehu by mohlo dôjsť k deštrukcii telesa bazéna alebo k vniknutí vody pod fóliu. - Odporúčame rozobrať všetky spoje a vysať vodu z potrubia medzi bazénom a filtráciou.Hadice odpojte a uložte na suché miesto s teplotou 5 - 30 °C, sa presvedčite, či je všetko čisté a dostatočne suché. - Upevných filtračných zariadení, umiestnených v šachtách hrozí zamrznutie. Z dôvodu zabezpečenia je nutné vypustiť z nádoby s pieskom vodu a motor s čerpadlom odpojiť a uložiť na miesto, kde nebude vystavený mrazu. - Do vypusteného bazéna pod úroveň technológií aplikujeme Mastersil Zazimovač 1 l prípravku na 20 m3 (20 000 l) alebo Bayrol Puripool Super., ktorý zabezpečí množeniu baktérií, rias a mikroorganizmov. Hlavne usadzovanie krištáľov vápenatých a minerálnych solí na stenách a dne bazéna. - Vypneme elektrický rozvod k bazénu. - Na hladinu bazéna rozložíme dilatačné plaváky, ktoré zabránia rozpínaniu ľadu. Zamrznutá voda zväčšuje svoj objem a rozpína sa. - Bazén zakryjeme vhodnou zimnou krycou plachtou, ktorú zaistíme proti vetru.
Zazimovanie nadzemných bazénov z PVC je podstatne jednoduchšie. Bazén vypustíme, umyjeme od nečistôt, osušíme a uložíme na suché miesto, kde nemrzne. Pri nafukovacích bazénoch odporúčame počas zimy niekoľkokrát preložiť iným spôsobom a to z toho dôvodu, aby sa na plaste . nevytvorili sklady. Vypustená filtrácia sa musí vyčistiť od usadených nečistôt. Taktiež ju odporúčame skladovať na suchom miesto s teplotou 5 - 30 °C, sa presvedčite, či je všetko čisté a dostatočne suché. ● Bazén treba kompletne na zimu vypustiť. ● Odmontujte všetky hadice, prechody, skimmer a filtračné zariadenie. ● Očistite vnútorné steny bazéna čistou vodou, aby pri uskladnení nedošlo k poškodeniu plášťa. ● Vyfúknite horný prstenec a bazén rozložte, aby mohol dostatočne vyschnúť. ● Bazén zrolujte (neskladajte), aby nevznikli priehyby. ● Pred uložením bazéna sa presvedčte, či je všetko čisté a dostatočne suché. ● Bazén odporúčame v priebehu zimy občas preskladať aby na fólii nevznikali priehyby.
Na priemernú a bez údržbovú dezinfekciu bazénovej vody je určený prípravok Mastersil Chlór Tablet, prípadne modernejší variant prípravok Mastersil Multiplex Tablet. Jedná sa o 200g tablety vysoko účinného dezinfekčného prostriedku, ktoré sa po vložení do plaváka postupne rozpúšťajú a tým vodu priebežne dezinfikujú a chránia pred vznikom rias, pri použití Multiplex Tablet naviac vyzrážajú nečistoty a stabilizujú chlór. Jedna tableta je schopná za bežných podmienok ochránit bazén o objeme 25m3 po dobu 5-7 dní. Na zaistenie správneho a efektívneho účinku je nutné dodržiavať pH bazénovej vody v rozmedzí 7,2-7,6. Na zvýšenie kyslosti (zníženie hodnoty pH) použite prípravok Mastersil pH- a na zníženie kyslosti (zvýšenie hodnoty pH) použite prípravok Mastersil pH+ podľa návodu. V pravidelných týždenných intervaloch kontrolujte obsah chlóru vo vode. Kontrolu vykonávajte častejšie v prípade veľkého počtu kúpajúcich sa a tiež počas teplých a slnečných dní, kedy sa chlórové prípravky nadmerne vyčerpávajú. Obsah chlóru sa stanovuje pomocou testeru a mal by byt v intervale 0,3-0,5 mg/l. Korekciu vykonávajte prípravkom Mastersil Chlór-Šok. Prípravok Mastersil Chlór- Stabil stabilizuje uvoľnený chlór vo vode, čím predlžuje účinok chlórových dezinfekčných prostriedkov a zároveň zabraňuje nepríjemnému chlórovému zápachu nad hladinou. Jeho použitie doporučujeme najmä počas slnečných a horúcich dní, keď vplyvom zvýšenej teploty a UV žiarenia dochádza k nadmernému rozkladu všetkých chlórových dezinfekčných prípravkov. Na zaistenie priezračnej vody pridávajte Mastersil Vločkovač alebo Mastersil Krištáľ, ktorý na seba viaže rozptýlené nečistoty a tie sa potom veľmi ľahko zachytávajú vo filtračnom zariadení. V prípade veľkého zaťaženia bazéna a vysokej intenzity slnečného žiarenia je vhodné na prevenciu proti riasam použiť prípravok Mastersil Algicíd.
Napíšte nám správu. Radi
Vám pomôžeme